Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus voor het Calvijn Junior College, Schipluidenlaan 10-12 Afdrukken

 

Aan het Dagelijks Bestuur van
Stadsdeel Nieuw-West
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam


Betreft: aanvraag gemeentelijke monumentenstatus voor het Calvijn Junior College, Schipluidenlaan 10-12


Amsterdam, 10 oktober 2012


Geacht bestuur,

Op 18 maart j.l. hebben Cuypersgenootschap en Heemschut U verzocht om het Calvijn Junior College, Schipluidenlaan 10-12, op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Inmiddels is gebleken dat er allerlei ontwikkelingen zijn en dat er een mogelijkheid bestaat het gebouw te behouden. Het procedureel doorzetten van de aanvrage op dit moment zou daarom wellicht minder opportuun kunnen zijn.

Wij willen onze aanvrage zeker niet intrekken, maar hebben er vrede mee dat tot nader order de procedure kan worden bevroren met het oog op een eventueel onderzoek naar de mogelijkheden tot behoud van dit monumentale gebouw, dat niet voor niets op de lijst van de top 100 staat van Amsterdamse gebouwen uit de wederopbouwarchitectuur.

Hoogachtend,

Het bestuur van Stichting het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Commissie Amsterdam,

namens deze organisaties,

(dr L.A.M. Giebels, voorz. en secr. afdeling Amsterdam van het Cuypersgenootschap)

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam
t.a.v. Ludy Giebels
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ Amsterdam

 

 

Laatst aangepast op maandag, 15 oktober 2012 13:38
 
ProWest