Vernieuwing van de Aireystrook in beschermd stadsgezicht Van Eesterenmuseum Afdrukken


Aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Woningcorporatie Eigen Haard
Postbus 67065
1060 JB Amsterdam

Amsterdam, 18 augustus 2012

Betreft: Vernieuwing van de Aireystrook in beschermd stadsgezicht Van Eesterenmuseum


Geachte dames en heren,

Aangezien in de afgelopen jaren onze gesprekken met medewerkers van Eigen Haard en vorige maand 1 gesprek met uw directeur voor ons een doodlopende weg zijn geworden, wenden wij ons uiteindelijk tot uw Raad. Graag willen wij u over het volgende informeren.

Wij, de Erfgoedverenigingen Cuypersgenootschap en Heemschut en de bewonersnetwerkvereniging ProWest, zetten ons sinds 2008 in voor een zorgvuldige omgang met het beschermd stadsgezicht het Van Eesterenmuseum in Slotermeer.

Onze organisaties zijn van mening dat de aanwijzing van dit moderne beschermde stadsgezicht niet betekent dat het gebied op slot gaat, maar wel dat iedere ingreep extra zorgvuldig bekeken moet worden. Sloop moet zoveel mogelijk voorkomen worden en is alleen acceptabel als de waarde van het gebied niet wezenlijk wordt aangetast en de noodzaak is aangetoond.

Vanuit deze visie zijn wij betrokken bij de herontwikkeling van de zogenaamde Aireystrook aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Dit ensemble is in uw bezit en bestaat uit 13 woonblokjes en 6 blokjes woon-winkelwoningen.

Geschiedenis van het complex
Het complex is in de jaren vijftig gerealiseerd naar ontwerp van J.F. Berghoef. De woningen zijn gebouwd met het Nemavo-Aireysysteem. Dit revolutionaire bouwsysteem werd in het eerste decennium na de oorlog regelmatig toegepast om snel de woningnood aan te kunnen pakken. In heel het land zijn dergelijke complexen verrezen. Vermoedelijk in totaal enige tientallen. Een groot deel van deze woningen is inmiddels echter al zwaar aangetast of gesloopt.

De Aireystrook heeft een duidelijke architectuurhistorische en een grote stedenbouwkundige waarde. De unieke open verkaveling die hier is gerealiseerd wordt nergens anders aangetroffen. Het complex heeft vanwege de kwaliteiten van de bebouwing en verkaveling een orde 2 status op de Waarderingskaarten voor de AUP-gebieden. De bijzondere verkaveling en bebouwing van de Aireystrook heeft er ongetwijfeld ook sterk toe bijgedragen dat juist het noordelijke deel van Slotermeer tot beschermd stadsgezicht is aangewezen.

Het vernieuwingsplan Slotermeer gaat uit van sloop van de Aireystrook. Tot nu toe is dit vernieuwingsplan nog niet door de Gemeenteraad van de centrale stad goedgekeurd. De discussie over een juiste aanpak van de Aireystrook gaat achter de schermen, ook tussen politici, gewoon door. Sinds eind 2010 is uw woningcorporatie actief bezig met het maken van een vernieuwingsplan.

Alternatief en andere voorbeelden
Volgens het vigerende bestemmingsplan van het Van Eesterenmuseum-gebied mag hier pas gesloopt worden als daar een technische of woontechnische noodzaak voor is. Die noodzaak is er hier niet, zoals aangetoond is in een grondige studie door het bekende renovatiebureau Van Schagen Architecten. De woningen zijn volgens het bureau nog uitstekend te renoveren en aan te passen aan de huidige tijd, zonder dat dit meer hoeft te kosten. In de studie is ook de diversificatie in het huidige woningbestand opgenomen. Ook heeft Alphaplan BV, in opdracht van Eigen Haard, indertijd een haalbaarheidsonderzoek gedaan waarbij niet is aangetoond dat er gesloopt moet worden. Het is vreemd dat tijdens de besluitvorming over het gebied de conclusies van Van Schagen en Alphaplan geen rol hebben gespeeld. Het rapport van Van Schagen is zelfs onjuist samengevat in de stukken voor de deelraad. Daardoor was tijdens de besluitvorming iedereen ervan overtuigd dat renovatie van de blokken niet mogelijk is. Behalve voornoemde bureaus hebben ook andere architecten in den lande aangetoond dat renovatie van Aireywoningen goed mogelijk is (o.a. Hengelo, Tilburg, Bussum).

Visie gemeente
Enkele maanden geleden is er een gesprek geweest tussen de directie van Bureau Monumenten en Archeologie en Eigen Haard over een renovatie van de woningen. Wethouder Gehrels heeft ook in een brief laten weten dat ook zij streeft naar behoud van dit erfgoed. Zeer recent heeft ook de Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, lid van het College van Rijksadviseurs van de Rijksbouwmeester, aangedrongen op behoud van de blokken. Tevens heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een deel van de Westelijke Tuinsteden, waaronder Slotermeer, onlangs opgenomen op een lijst van 30 te beschermen wederopbouwgebieden. Men acht Slotermeer van landelijk belang, en kent ook een grote waarde toe aan het behoud van de Aireywoningen.

Ondanks alle hierboven genoemde adviezen en waarderingen blijft Eigen Haard, in de persoon van zakelijk directeur Chrétien Mommers, totaal ongevoelig voor het belang van behoud van de Aireyblokken. Hij vindt de blokken niet te renoveren en niet mooi. Bereidheid om mee te denken over een alternatief plan lijkt er niet te zijn.

Gesteund voelen wij ons wel door vele bewoners, die in het geweer kwamen toen bleek dat sloop de enige optie is van Eigen Haard. Velen willen hier graag blijven wonen, in de bestaande blokken. Ze willen alleen dat de jarenlange verwaarlozing van hun woningen wordt aangepakt.

Aangezien wij en anderen botsen tegen een muur van onwil, verzoeken wij u om vanwege het belang van dit erfgoed nog eens kritisch te kijken naar de besluitvorming uit het verleden en u in te zetten voor behoud van de Aireyblokken.

Het zou fantastisch zijn als u het recente voorbeeld van het bestuur van Rochdale navolgt, dat er na een lange weg richting sloop, uiteindelijk toch voor gekozen heeft om de eveneens verwaarloosde, maar zeer belangrijke, Knijtijzerpanden aan de Jan Voermanstraat in Overtoomse Veld te gaan renoveren.

In onze visie zal renovatie van de Aireystrook niet alleen positief zijn voor dit erfgoed maar ook stimulerend werken voor geheel Slotermeer en Nieuw-West, en mogelijk landelijk positieve aandacht genereren, wat van grote waarde is voor het Amsterdamse erfgoed en uw corporatie.

Wij zien uw reactie met interesse tegemoet, en zijn gaarne bereid tot een gesprek.


Met vriendelijke groet,

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
035 - 3000931 / 06 - 18181207

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
www.prowest.nl

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam
t.a.v. Ludy Giebels, Alex Hendriksen
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ Amsterdam

 

 

 

 

Laatst aangepast op zaterdag, 08 februari 2014 23:50
 
ProWest