Inspraak Groenvisie ‘Groen in de Tuinstad 2.0’ d.d. 13 september 2012 Afdrukken


Betreft: Inspraak Groenvisie ‘Groen in de Tuinstad 2.0’ d.d. 13 september 2012, Raadscommissie A van stadsdeel Nieuw-West

Geachte leden van de Raad,

In de Nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen, waaronder die van ons, zijn twee van de belangrijkste verzoeken niet overgenomen nl.

Om de Sloterplas en haar oevers te vrijwaren van hotels, sauna’s, musea (blz.22 en 54, kaart Economie), niet alleen vanwege de ongewenste gebouwen op de oevers maar ook omdat deze het schaarse groen doen afnemen.

Om diverse wijken aan te wijzen in het Woonmilieukaartje (blz. 58) als uitsluitend Klassiek Tuinstedelijk en niet gecombineerd met Nieuw Tuinstedelijk. Bij Nieuw Tuinstedelijk is zowel openbaar een optie als collectief afgesloten groen. Dit laatste lijkt ons vanuit cultuur-historisch oogpunt onjuist, zeker voor de gebieden die als beschermd stadsgezicht zijn aangegeven (gemeentelijk beschermd stadsgezicht en het beschermd naoorlogs wederopbouwgebied van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Wij verzoeken u  nogmaals hierover tekstaanpassingen in te dienen om de schade in de toekomst voor zowel het Sloterplas-en parkgebied als onze beroemde open tuinstedelijke structuur in Nieuw-West te voorkomen.

Tineke Rombout
ProWest, Heemschut en Cuypersgenootschap

 

Laatst aangepast op woensdag, 03 oktober 2012 19:57
 
ProWest