Zienswijze Groenvisie 'Groen in de Tuinstad 2.0' Afdrukken

 

Stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam


Betreft: zienswijze Groenvisie 'Groen in de Tuinstad 2.0'


Amsterdam/Hilversum, 5 juni 2012


Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Erfgoedverenigingen Cuypersgenootschap en Heemschut en bewonersnetwerkvereniging ProWest zetten zich al jaar en dag in voor het tuinstedelijk karakter en de bijzondere bebouwing/verkaveling van de Westelijke Tuinsteden.

Essentieel vinden wij:
Bescherm de Sloterplasscheg (Sloterplas met oevers en Sloterpark) en de typerende groenstructuren van Nieuw-West zoals beschreven in het rapport: 'De toekomst van de groenstructuur van Parkstad' van Yttje Feddes.
Sta geen nieuwbouw in de Hoofdgroenstructuur toe.

Vervolgens willen wij graag op een aantal punten reageren zoals beschreven in het concept.

Blz. 13. Onder Inleiding Visie:
1e alinea: U beschrijft "het traditionele, tuinstedelijke karakter van Nieuw-West blijft intact, maar wordt met moderne middelen aangepast aan de eisen van de tijd."
Met het tweede deel van deze uitspraak kan iedereen alle kanten uit, welke moderne middelen? De leidraad bij nieuwe invullingen zal voor ons het rapport gelden van Y. Feddes.

Blz. 16. Kaartje Hoofdgroenstructuur:
Bij de Noordzijde van de Sloterplas is de groenstructuur lichtgroen gekleurd als stadsdeelgroen.
Dit moet zijn: Hoofdgroenstructuur = donkergroen

Blz. 22. Parken:
"voorzieningen in het groen, zoals horeca, musea, sauna, tentoonstellingsruimte"
Zie ons uitgangspunt 2. In parken geen sauna, musea, maar wel: kleinschalige horeca (geen hotel) en een kleine tentoonstellingsruimte.

Blz. 31. Onder Ontwikkelend beheren Analyse:
1e alinea: Over aanleg van straatbomen in te kleine plantgaten: "Dit heeft een overwegend kwijnend straatbomenbestand opgeleverd".
Deze analyse is heel erg negatief en ongenuanceerd en klopt volgens ons niet met het algemene beeld over de straatbomen. Veel straatbomen zijn helemaal niet kwijnend. Graag deze zin weglaten of nuanceren.

Blz. 53. Cultuurhistorie:
In de 1e alinea wordt verwezen naar de Visie Erfgoed en ruimte.
Toevoegen wie de opstellers zijn en datum van de Visie.

Blz. 54. Kaartje met (potentiële) horecavoorzieningen:
Het potentiële hotelsymbooltje op het Watersporteiland weglaten. Geen bebouwing aan de oevers van de Sloterplas, zeker geen hotels!

Blz. 58. Kaartje Woonmilieu:
De grootste gebieden in Nieuw-West (Slotermeer en Slotervaart) zijn als combinaties van Klassiek Tuinstedelijk en Nieuw Tuinstedelijk vermeld. Dit is resp. collectief openbaar groen (Hofstructuur) en collectief gesloten groen (in gesloten woonblok).
Juist deze gebieden (Slotermeer en Slotervaart) behoren uit cultuurhistorisch oogpunt uitsluitend als Klassiek Tuinstedelijk aangemerkt te worden. Op het kaartje komt Klassiek Tuinstedelijk als aparte categorie nergens voor! Dus hierbij dient de omschrijving met de woorden "Nieuw Tuinstedelijk" geschrapt te worden. Dus alleen: Klassiek Tuinstedelijk. Zie ook de publicaties over beschermd stadsgezicht en de Erfgoedvisie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Blz. 59. 2e alinea:
Huidige betekenis Woonmilieu: U zegt dat de doorkoppeling van het groen in het blok met het groen daarbuiten echter op veel plekken verloren is gegaan door stedelijke vernieuwing. "Gelukkig zijn er mogelijkheden om dit principe op een nieuwe manier vorm te geven, waardoor hedendaagse wensen kunnen worden gekoppeld aan oorspronkelijke ruimtelijke principes".
Wat betekent "nieuwe manier"? En wat is daar "gelukkig" aan? De situatie terugdraaien?
Volgens ons is dit weer zo’n zin waar je alle kanten mee op kan. Graag specifieker.

Blz. 59. 3e alinea:
Toekomstige betekenis Woonmilieu: vermeld wordt "door de verwachte afname van het blokgroen neemt het belang van groen op buurtniveau toe".
Wij betreuren de mogelijke (verdere) afname van het blokgroen zeer, zeker uit cultuurhistorisch oogpunt en volgens ons uitgangspunt nr. 1 (zie boven).

Blz. 60. Toekomstige betekenis Woonmilieu:
U omschrijft dat Nieuw Tuinstedelijk dezelfde opzet heeft als Klassiek Tuinstedelijk, maar dat bij Nieuw Tuinstedelijk: "het groen daar kan dus vorm krijgen als bijvoorbeeld collectief afgesloten groen of enkele bomen die zichtbaar zijn vanaf de straat.
Zie ons commentaar op Blz. 58 en zie ons uitgangspunt nr. 1 aan het begin van deze zienswijze.

Tenslotte zullen wij alle ingrepen in de bestaande groenstructuur kritisch op zijn merites voor de klassieke tuinstadstructuur blijven volgen.

Wij verzoeken u bovenstaand commentaar in uw definitieve visie te verwerken.

Hoogachtend,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
020-3882633

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
035-6244320

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
t.a.v. Ludy Giebels, Alex Hendriksen
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Laatst aangepast op woensdag, 06 juni 2012 22:37
 
ProWest