Inspraak op het concept uitwerkingsplan Podium Afdrukken

 

Stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. dhr. F. van Beek
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam


Betreft: inspraak op het concept uitwerkingsplan Podium


Amsterdam/Hilversum, 3 juni 2012


Geachte heer Van Beek,

Bij deze willen wij reageren op het uitwerkingplan Podium, onderdeel van het stedelijk vernieuwingsgebied Lelylaan en omgeving.

Wij zijn tegen dit plan en de gedachte er achter. Het plan gaat uit van een nieuwe situatie waarbij de verhoogde Lelylaan in hoogte wordt verlaagd naar het maaiveldniveau en de nieuwe bebouwing genummerd zal worden met adres Lelylaan. In de huidige situatie zijn de gebouwen georiënteerd op de parallelstraat, de Schipluidenlaan, en hebben ze ook dit adres. Het idee is om van de Lelylaan een halve parkstraat en een halve stadstraat te maken in plaats van de parkstraat die de Lelylaan nu is.

Wij zijn tegen bovenstaande uitgangspunten omdat wij de noodzaak daarvan niet inzien en de plannen de waardevolle oorspronkelijke bedoelingen van het AUP onderuit halen. De doorgaande kruisingsvrije ontsluitingswegen voor autoverkeer en openbaar vervoer die diep in Nieuw West doordringen, zoals de Lelylaan en de Röellstraat, zijn een geweldige kwaliteit van het AUP. Deze wegen kennen geen adressen zodat niet hoeft te worden gestopt of geparkeerd. Winkelstraten liggen steeds loodrecht op deze wegen, goed bereikbaar vanaf de tramhalten. Deze hoofdontsluitingen functioneren nog steeds voortreffelijk.

Ons inziens moet worden uitgegaan van deze oorspronkelijke situatie met tussen het ringspoor en de ringweg een gemengde functie van wonen en voorzieningen/bedrijven. Deze omgeving is verwaarloosd maar heeft veel kwaliteit en potentie. Onze organisaties zijn niet tegen stimuli om dit gebied nieuwe input te geven en te verlevendigen. Wij zouden echter dat op een veel bescheidener en intelligenter wijze willen zien, met de oorspronkelijke situatie als uitgangspunt. Het gebied kan dan op een meer organische wijze tot ontwikkeling komen. De transformatie van de Lelylaan naar een stadstraat is onnodig, de nut en noodzaak worden nergens aangetoond, en getuigt van weinig respect voor de bestaande kwaliteiten van de omgeving.

In navolging van het Andreasensemble wordt in de plannen langs de Lelylaan een gesloten bouwblok van grote hoogte geplaatst, dat weliswaar op meerdere plekken is geopend, maar dat desalniettemin niet past in de kenmerkende open verkaveling van de Westelijke tuinsteden. Deze gesloten en hoge bebouwing sluit ook niet aan op de stroken etagebouw aan de overzijde van de Lelylaan, langs de Johan Jongkindstraat. Bovendien sluit deze bebouwing in het geheel niet aan op de bebouwing langs de Lelylaan voorbij het spoor, waar aan beide zijden zeer hoog gewaardeerde en als monument beschermde woningbouwcomplexen staan.

De gymzaal van het Calvijn Junior blijft in de plannen staan, net als de rij platanen aan de Schipluidenlaan en het bedrijfsgebouw Koningshof. In zoverre is deels rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van het gebied. Maar het eigenlijke monument, dat betekenis geeft aan de gymzaal, de school, verdwijnt op termijn. Daarmee verdwijnt één van de belangrijkste ontwerpen van de belangrijke architect J.B. Ingwersen, een gebouw dat volgens diverse adviezen, onder andere geschreven op verzoek van voormalig stadsdeel Slotervaart, monumentwaardig is. Ook op landelijk niveau is het schoolgebouw van belang, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten van de gemeente Amsterdam. Recent hebben Heemschut en het Cuypersgenootschap het stadsdeel daarom verzocht om het schoolgebouw (hoofdgebouw met aula en de gymzaal) conform de monumentenverordening aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Deze monumentenaanvraag is nog in behandeling. Wij willen er hier graag nog op wijzen dat het stadsdeel de plicht heeft om te zorgen voor het erfgoed binnen haar grenzen. Het simpelweg slopen van een nog goed bruikbaar gebouw getuigt van weinig zorg voor het eigen erfgoed. Waarom is geen haalbaarheidsstudie naar hergebruik en inpassing van de school verricht?

Ons inziens bieden het behoud van de school en de oorspronkelijke situatie met een verhoogde Lelylaan meer mogelijkheden ter verlevendiging en verdichting dan vergaande ingrepen als sloop van de school, verlaging van de Lelylaan en de realisatie van verdichting op een manier die niet past in deze AUP-omgeving. Het Andreasensemble toont aan dat deze manier van vernieuwen geen levendige stad oplevert. Slim hergebruik van de school in combinatie met zorgvuldige gepositioneerde nieuwbouw moet een meer inspirerend gebied kunnen opleveren.

Wij verzoeken u om het uitwerkingsplan aan te passen en de uitgangspunten van het AUP als basis voor de vernieuwing en verdichting van het gebied te gebruiken. Tevens vragen wij om een behoud en hergebruik van het waardevolle Calvijn Junior College in de plannen op te nemen.

Indien er vragen zijn dan vernemen wij dit graag.

Hoogachtend,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
t.a.v. Ludy Giebels en Alex Hendriksen
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 05 juni 2012 14:32
 
ProWest