Inspraak hervorming stedelijke vernieuwing o.a. in Nieuw-West Afdrukken

 

Geachte leden van de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat

Betreft: inspraak hervorming stedelijke vernieuwing o.a. in Nieuw-West,

raadscie Bouwen, Wonen en Klimaat 9 mei 2012, agendapunt 14

Amsterdam, 9 mei 2012


Bewonersvereniging ProWest, en de Erfgoedverenigingen Cuypersgenootschap en Heemschut willen graag uw aandacht vragen voor het behoud van het erfgoed in de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West.

In de onderhavige nota worden er twee focusgebieden in Nieuw-West benoemd t.w. Slotermeer Noordoost en Slotermeer Zuidwest.

Voor deze en andere gebieden hebben de verschillende deelraden in de Westelijke Tuinsteden in de jaren 2004-2008 een aantal grootschalige vernieuwingsplannen oftewel sloopplannen aangenomen. Deze vernieuwingsplannen waren vooral gericht op de productie van nieuwbouwwoningen, er was weinig oog voor de mogelijkheden van renovatie van de bestaande bebouwing. Het woord erfgoed viel zelden.

Pas de laatste jaren is dit veranderd en tot onze vreugde wordt juist de waarde van bescherming van het erfgoed van Nieuw-West ingezien en benadrukt door:
* de hernieuwde belangstelling van planologen en historici voor de uitgangspunten van het AUP.
* het reeds bestaand overheidsbeleid (nota’s Parels van Nieuw-West, ‘De top 100 van Herrema’)
* de aanwijzing van een deel van Slotermeer als beschermd stadsgezicht tw. het Van Eesteren-Buitenmuseum.
* de waardekaarten van BMA die de waarde en betekenis van architectuur en stedenbouw van de Westelijke Tuinsteden aangeven.
* de Rijksdienst Cultureel Erfgoed die een groot deel van de Westelijke Tuinsteden, waaronder Slotermeer, opgenomen heeft op een lijst van 30 mogelijk te beschermen wederopbouwgebieden.

Helaas blijft het voor een belangrijk deel vooral bij mooie woorden.

De omgang met het Van Eesterenmuseum bewijst dit. In dit gemeentelijk beschermde stadsgezicht dreigen diverse wooncomplexen, zoals de aireystrook aan de Burgemeester de Vlugtlaan, gesloopt te worden. Over dit complex heeft u afgelopen week een brief van onze organisaties ontvangen. Duidelijk is door onafhankelijk onderzoek dat de renovatie van dit beeldbepalende complex goed mogelijk is, en niet meer hoeft te kosten dan sloop-nieuwbouw.

Als woningcorporatie Eigen Haard, eigenaar van de strook, echter zijn zin krijgt wordt hier, tegen onder andere de voorschriften uit het bestemmingsplan in, belangrijk erfgoed gesloopt.

Ook elders in Nieuw-West is veel erfgoed in gevaar door oude afspraken over de vernieuwing van bepaalde buurten. Om enkele voorbeelden te noemen: het Staalmanplein, de Bakemabuurt, het Calvijn Junior College en de Knijtijzerpanden. Al deze complexen scoren hoog op de waardekaarten van de AUP-gebieden, een aantal staat in de Top 100 van wederopbouwerfgoed van voormalig wethouder Herrema.

Stadsdeel Nieuw-West ziet in een aantal gevallen wel de waarde van de complexen, maar handelt daar niet naar. Het gebruik om niet aan oude afspraken te tornen, prevaleert telkens boven het behoud van erfgoed. Anders gezegd, wij verwachten niet dat het stadsdeel zelf iets zal doen voor de complexen waar eerder, in een geheel andere tijd en andere omstandigheden, is gekozen voor sloop.

Wij vragen u om het behoud van erfgoed een nadrukkelijke rol te geven in de hervorming van de stedelijke vernieuwing, en zich in te zetten voor het behoud van een aantal bedreigde complexen, zoals de aireywoningen aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Slotermeer. Als er niks verandert, dreigt Nieuw-West binnen een aantal jaar enkele zeer belangrijke voorbeelden van jong erfgoed te verliezen.

Indien er vragen zijn dan vernemen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Tineke Rombout

namens

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
t.a.v. Ludy Giebels en Alex Hendriksen
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.                    
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
035-6244320

 

 

 
ProWest