Vernieuwing van de aireystrook in het Van Eesterenmuseum Afdrukken

 

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Cc: de leden van de gemeenteraad


Betreft: vernieuwing van de aireystrook in het Van Eesterenmuseum


Amsterdam / Hilversum, 3 mei 2012

Geachte leden van het College van B en W,

Met onze brief van 12 september 2011 hebben wij u schriftelijk geïnformeerd over de actie van de Erfgoedverenigingen het Cuypersgenootschap en Heemschut en de Bewonersvereniging ProWest voor het behoud en de renovatie van de aireywoningen aan de Burgemeester de Vlugtlaan in het Van Eesterenmuseumgebied in Slotermeer. Op 26 oktober hebben wij van u een positieve reactie gekregen op onze brief. In de brief geeft u aan ons streven naar behoud van het Van Eesterenmuseumgebied te steunen. Dat is voor ons van groot belang.

Sinds onze briefwisseling is er veel gebeurd. Reden om ons weer tot u te wenden.

Op 22 februari 2012 heeft de stadsdeelraad van Nieuw-West het participatieplan en de startnotitie voor het gebied goedgekeurd. Ondanks alle goede intenties voor het erfgoed in het bestuursaccoord en onze goede gesprekken met alle fracties hierover bleek deze avond dat de afspraak om niet terug te komen op besluiten van een vroegere stadsdeelraad prevaleerde boven het behoud van het erfgoed. Echter juist dit besluit is indertijd genomen op basis van onjuiste informatie.

Volgens het vigerende bestemmingsplan van het Van Eesterenmuseumgebied mag in het gebied pas gesloopt worden als daar een technische of woontechnische noodzaak voor is. Die noodzaak is er hier niet, zoals reeds enkele jaren geleden, nog voor de besluitvorming in Geuzenveld-Slotermeer, door het bekende renovatiebureau Van Schagen Architecten is vastgesteld. De woningen zijn volgens het bureau nog uitstekend te renoveren en aan te passen aan de huidige tijd, zonder dat dit meer hoeft te kosten. In de studie is ook de diversificatie in het huidige woningbestand opgenomen. Het is vreemd dat tijdens de besluitvorming over het gebied de conclusies uit het rapport van Van Schagen geen rol hebben gespeeld. Het rapport is zelfs onjuist samengevat in de stukken. Daardoor was tijdens de besluitvorming iedereen ervan overtuigd dat renovatie van de blokken niet mogelijk is.

Met de besluiten van de deelraad in de hand gaat Eigen Haard verder met de ontwikkelingen van de plannen voor sloop en nieuwbouw. De corporatie gaat op de korte termijn beginnen aan de ontwikkeling van de uitwerkingsplannen voor de aireystrook, en zal tevens aan de slag gaan met de bewonersparticipatie. Meest recente ontwikkeling is de aanstelling door het stadsdeel van een nieuwe supervisor voor het Van Eesterenmuseumgebied en de rest van Slotermeer-noord.

Vlak na de vaststelling van de startnotitie en het participatieplan in de deelraad is er, zoals wij hebben vernomen, een gesprek geweest tussen de directie van Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en Eigen Haard over een renovatie van de woningen. Helaas zonder succes. Eigen Haard, in de persoon van zakelijk directeur Chrétien Mommers, lijkt totaal ongevoelig voor het belang van behoud van de aireyblokken.

In de Parkstadovereenkomst staat dat vernieuwingsplannen voor gebieden in de Westelijke Tuinsteden na een behandeling in de deelraad door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Volgens de ons ter beschikking staande informatie is dit niet gebeurd. In de Parkstadovereenkomst staat ook dat partijen rekening moeten houden met het beleid van de (centrale) gemeente. Het beleid van de gemeente is zoals uit diverse plannen en maatregelen blijkt, gericht op behoud van bijzondere stedenbouwkundige, monumentale en architectonische waarden uit de wederopbouwperiode. Dat komt in de omgang met het Van Eesterenmuseum echter niet tot uitdrukking, diverse voorstellen tot sloop zijn in uitwerking.

Als wij de bovengenoemde regels goed begrijpen zou dat allereerst betekenen dat Eigen Haard nog niet aan de slag kan met het maken van het vernieuwingsplan, tenzij ze een ontheffing krijgen van het stadsdeel. Onze organisaties hebben nergens kunnen vinden dat er een dergelijke ontheffing is afgegeven. Tevens is de voorgestelde sloop onjuist vanwege de bepalingen in het bestemmingsplan en zijn wij duidelijk van mening dat het belang van het erfgoed in de besluitvorming nog onvoldoende een rol heeft gespeeld. Er is bijvoorbeeld ook geen rekening gehouden met het feit dat Slotermeer, als onderdeel van een groter stuk van Nieuw-West, sinds enkele tijd is opgenomen in een selectie van 30 wederopbouwgebieden door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het karakter van Slotermeer is volgens de dienst uniek, en van nationaal belang.

Wij zouden u willen vragen om vanwege het belang van het museumgebied nog eens kritisch te kijken naar de besluitvorming uit het verleden. Mocht blijken dat het inderdaad noodzakelijk is dat de gemeenteraad zich nog uitspreekt over de vernieuwing van Slotermeer, dan verzoeken wij u het vernieuwingsplan, of in ieder geval het gedeelte dat betrekking heeft op het museumgebied, alsnog voor te leggen aan de gemeenteraad. Verder hopen wij dat het College zich op alle mogelijke manieren zal blijven inzetten voor het behoud van het Van Eesterenmuseumgebied, en dan met name de aireywoningen.


Indien er vragen zijn dan vernemen wij dit graag.


Hoogachtend,


Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
t.a.v. Ludy Giebels en Alex Hendriksen
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
035-6244320

 

 

Laatst aangepast op maandag, 07 mei 2012 16:38
 
ProWest