Herstructurering Amsterdam Nieuw-West kan beter, sneller en goedkoper Afdrukken

 

Verbetering milieu mogelijk zonder sloop van woningen
De huidige voorraad sociale huurwoningen in Amsterdam Nieuw-West kan met relatief eenvoudige ingrepen veel milieu- en klimaatvriendelijker worden gemaakt. Grootschalige sloop, tweemaal gedwongen verhuizen en het vrijhouden van wisselwoningen zijn dan niet nodig en de bouwoverlast blijft tot een minimum beperkt. Doordat de totale woonlasten niet of nauwelijks stijgen kan de sociale voorraad gehandhaafd blijven. Dit stelt de Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest) in een beknopt rapport dat in maart 2012 werd uitgebracht. Met deze studie wil de vereniging een nieuwe discussie aangaan over de koers van de Stedelijke Vernieuwing in Nieuw-West.

Stedelijke vernieuwing Nieuw-West anders aanpakken
Volgens ProWest kan met een slimme aanpak de herstructureringsoperatie sneller, beter en goedkoper verlopen, waarbij Nieuw-West bovendien haar eigen stedenbouwkundige karakter kan behouden. Essentieel is dat bewoners van begin tot eind volop bij het vernieuwingsproces betrokken worden.

Mix van maatregelen
ProWest pleit voor een mix van ruimtelijke, bouwkundige en organisatorische maatregelen. De vereniging onderzocht welke kansen er zijn om sociale huurwoningen duurzamer te maken en wat het rendement van deze maatregelen is. De studie bevat enkele ontwerp-oplossingen met bouwtekeningen en verwijzingen in naar direct toepasbare rekenmodellen. Ook staat hierin hoe je zo'n energiebesparingsproject van de grond krijgt en welke rol de overheid, corporaties en de bewoners hierin kunnen vervullen.

Zonne-energie
ProWest onderzocht de haalbaarheid van elektriciteitsopwekking door middel van zonne-energie bij complexen met sociale huurwoningen. Doordat de energieprijzen voor olie en gas sterk zijn gestegen en het rendement van zonne-energie sterk is toegenomen is het omslagpunt inmiddels bereikt. Het is nu aantrekkelijk om in zonne-energie te investeren. Niettemin zijn er nog enkele voetangels en klemmen. In het rapport staat aangegeven wat die praktische problemen zijn en hoe die zouden kunnen opgelost. ProWest is voorstander van decentrale energieopwekking bij woningcomplexen; corporaties zouden hierin het voortouw kunnen nemen.

Amsterdam, 30 maart 2012.

Rapport en aanvullende informatie zijn verkrijgbaar bij:
ir. H. P. de Haan
Pedro de Medinalaan 200
1086 XR Amsterdam
tel. 020 – 416 00 71
mobiel: 06 – 54 24 30 42
fax: 020 – 416 13 50
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
internet: www.heindehaan.nl

 

Laatst aangepast op vrijdag, 06 april 2012 15:16
 
ProWest