Monumentenstatus voor het complex aan de Sape Kuiperplantsoen en omgeving Afdrukken

 

3 juli 2020 - Amsterdam.nl


De bewoners van de vier bouwstroken Sape Kuiperplantsoen, Arend Bontekoeplantsoen, Johan Schippersplantsoen wonen voortaan in een gemeentelijk monument.

Het stadsdeel heeft deze gebouwen en zes garages aan de Hugo Floris Ruysstraat de monumentenstatus gegeven.


Sape Kuiperplantsoen en omgeving - luchtfoto uit 1974.


Met de monumentenstatus zijn gebouwen beter beschermd voor stedelijke ontwikkelingen en vernieuwingen. Alleen als eigenaar en bewoners iets willen veranderen aan de gevels en indeling van hun woning moeten ze vergunning aanvragen.

Voldoet aan selectiecriteria
Erfgoedvereniging Heemschut heeft in 2018 voor deze gebouwen uit 1953 een aanvraag tot aanwijzing als gemeentelijk monument ingediend. In de beschrijving van Monumenten en Archeologie wordt geconcludeerd dat dit complex aan alle vijf selectiecriteria voldoet: stedenbouwkundige, architectonische, cultuurhistorische waarde en gaafheid/herkenbaarheid.

Het woonblok
De vier stroken portieketageflats met bijbehorende tuinen en garages zijn zeer goed ingepast in het stedenbouwkundige plan voor Tuinstad Slotermeer uit de jaren vijftig met water, openbare ruimte, wegen en groen. Op de begane grond aan de voorzijde zijn bergingen ondergebracht. Aan de achterzijde bevinden zich twee slaapkamers die horen bij de woningen op de eerste verdieping. Het plaatsen van extra slaapkamers in een onderhuis werd pas na de oorlog mogelijk. Daarvoor werd dit niet toegestaan door de Woningdienst.

Westelijke Tuinsteden en de architect

Nieuw-West staat nationaal en internationaal bekend als een goed voorbeeld van het naoorlogse bouwen. In dit stadsdeel staan veel bijzondere gebouwen en stedenbouwkundige ontwerpen. Architect van deze woonblokken vlakbij de Burgermeester Vlugtlaan is Th. J. Lammers (1890-1972). Interessant is dat dit woonblok vrijwel identiek is aan een gelijktijdig gerealiseerde woonblok aan de Akbarstraat 38-80, De Schaapherderstraat 1-47 en de Wiltzanghlaan 57-67 in Bos en Lommer. In Slotermeer heeft Lammers ook een blok portieketagewoningen aan de Slauerhoffstraat 2-74 ontworpen en een complex eengezinswoningen, afgebakend door de C. Outhoornstraat/ Aalbersestraat / Albardagracht, in Geuzenveld.

Van: https://www.amsterdam.nl/nieuws-geuzenveld-slotermeer-sloterdij/monumentenstatus-complex-sape/

Zie ook: Erfgoedvereniging Heemschut blij met aanwijzing nieuwe monumenten

 

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 23 juli 2020 21:05