Inspraak Bestuurscommissie over het Staalmanplein Afdrukken

 

Cc: Dagelijks Bestuur stadsdeel Nieuw-West

Betreft: Instemming start aanwijzingsprocedure monumentenstatus Staalmanpleincomplex te weten de drie geschakelde kiosken, het bomencarré en de haakbebouwing eromheen, bestaande uit de adressen Abraham Staalmanplein 1-12, Emilie Knappertstraat 24- 46, Wilhelmina Druckerstraat 21-51, Johan Huizingalaan 625, 627 en 629.Amsterdam/Hilversum, 12 december 2017

Beste leden van de Bestuurscommissie,

U zult begrijpen dat wij bijzonder verheugd zijn dat dit onderwerp op de agenda staat en dat u volgende week hopelijk gaat instemmen.

Sinds 2008 zijn de bewonersnetwerkvereniging ProWest en erfgoedvereniging Heemschut met De Alliantie en het stadsdeel in gesprek over een zorgvuldige herontwikkeling van dit monumentwaardige plein. Concrete alternatieven voor voorgestelde verminkingen, ontwikkeld door de inmiddels overleden architect Hein de Haan in samenwerking met ons, zijn telkens afgewezen. Men stond niet open voor een herontwikkeling van het plein met behoud van de pleinruimte en kiosken. Nadat zij al toegezegd hadden de woninghaak te renoveren, kwam als klap op de vuurpijl het plan van de Alliantie om de kiosken te slopen en te vervangen door nieuwbouw met 20 woningen die het plein daarmee zou afsluiten aan de Johan Huizingalaan. Wij waren uiteraard ontzet!

Gelukkig kregen wij medestanders binnen de Amsterdamse erfgoedwereld en in de gemeenteraad waardoor het verzet groeide tegen de aantasting van het plein.
….en de 20 woningen zouden toch zeker elders gebouwd kunnen worden door zo’n grote woningcorporatie als de Alliantie die overal verspreid in Amsterdam bezit heeft?

Met uw instemming vanavond en besluit volgende week voor de start aan de aanwijzingsprocedure voor de monumentenstatus blijven de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van dit bijzondere erfgoed behouden en zoals wij al eerder schreven in onze inspraak Nieuw-West verdient dit!


NB.
Ondanks het feit dat de typische bedrijfsruimtes aan de zuidkant van het plein aan de Johanna Reynvaanstraat niet meegenomen zijn in de voordracht, zouden wij ervoor pleiten om deze toch te renoveren, als onderdeel van het complex, en deze mee te nemen in de herbestemming en beheer van de kiosken en winkelruimtes. Aangezien de Alliantie deze herbestemming en beheer aan een externe partij wil over te laten, zouden wij er tevens voor pleiten om Urban Resort (beheerder culturele broedplaatsen) deze klus toe te vertrouwen. Zij hebben een uitstekend plan hiervoor ingediend. Zij zijn bekend in Amsterdam op vele plekken en wij hebben goede ervaringen met deze organisatie in Slotervaart, zoals de culturele broedplaatsen ACTA, HW10 en de Lely (en Vlugt in Slotermeer).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Norman Vervat via 06-18181207 en de website van ProWest inzien.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Tineke Rombout (0641313517), Erik Swierstra
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
www.prowest.nl

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
0618181207
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


PS
Cultuurhistorische waarden:

Het Woningcomplex Staalmanplein is in 1956-1958 gebouwd naar ontwerp van de architecten A. Staal en C. Keesman. Door de ligging aan de Johan Huizingalaan, een hoofdweg die verschillende wijken met elkaar verbindt, heeft het Staalmanplein een grote stedenbouwkundige betekenis. De vormgeving van de bebouwing is ook bijzonder. Kenmerkende architectonische details keren terug in alle onderdelen van het complex, met name opvallend zijn de typerende schuine balkons. Ook zijn de kiosken op het plein en de gaaf behouden winkelpuien van betekenis. Het complex is een inmiddels zeldzaam gaaf behouden voorbeeld van een naoorlogs winkelplein. Vanwege de bijzondere vormgeving, de stedenbouwkundige betekenis en de zeldzaamheid is het plein in het verleden door onderzoekers beoordeeld als monumentwaardig. Tevens heeft het stadsdeel Nieuw-West een grote betekenis aan het plein toegekend in haar Nota Cultuurhistorie. In 2014 hebben onze verenigingen het stadsdeel dan ook verzocht om het plein te beschermen als monument.

 

 

Laatst aangepast op zondag, 24 december 2017 21:52